AK BUDETE CHCIEŤ, URČITE NÁS NÁJDETE

 Adresa prevádzky / obchodu
 

 

Butterfly - spoločenský & svadobný salón

 

Svadobné a spoločenské šaty nájdete v priestoroch Svadobnej agentúry ELIZABEHT v Rozadole, Trenčianska 56/D, Bratislava.

Odporúčame Vám dohodnúť si termín stretnutia telefonicky alebo mailom: +421 903 269 929 alebo +421 907 109 357 alebo tina@butterfly-salon.sk


 

 

Kontakt/objednávky

Tina Redenkovičová

+421-903-269 929

tina@butterfly-salon.sk

 

Fakturačné údaje

Butterfly, s.r.o.

IČO: 35 880 830

Priemyselná 1 DIČ: 202 180 6160
821 09 bratislava IČ pre DPH: SK 202 180 6160
 

Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.

2629012323/1100